WM-Subsurface Yazılımı

WM-Subsurface (önceden Farm Works Surface olarak biliniyordu) bir çiftlik drenaj yazılımıdır ve Trimble® ile çalışır WM-Drain™ çiftlik drenaj çözümü. WM-Subsurface hem yüzey hem de yeraltı drenaj suyu yönetim projelerinde döşeme ve yüzey drenajının ideal şekilde yerleştirilmesini sağlayarak tarlalarda suyun yeterince tahliye edilmesine ve ürün veriminin artmasına yardımcı olur. Tarlayı farklı perspektiflerden görmek için mahsul veya toprak türü gibi diğer katmanları kolayca üst üste bindirebilirsiniz.

Çiftlik drenaj yazılımı Microsoft® Windows® 7 veya üstü kullanılan masaüstü bilgisayarlara yüklenir.

İndirmeler ve Kılavuzlar
Trimble WM-Subsurface Yazılımı
Trimble WM-Subsurface Boru Ebatlama

Otomatik Boru Ebatlama

Belirlenen tasarıma uygun tüm drenaj boru alt yapısı için önerilen boru boyutlarını hesaplayın ve ayrıca drenaj projesinin tamamı için toplam maliyet ve gereken malzeme listesi tahmini alın.  Otomatik boru boyutu belirleme sayesinde en uygun drenaj tasarımlarını hızlı ve verimli bir şekilde üretirken genel maliyetlerden de tasarruf etmiş olursunuz.

Yan Kol Hatları

  • Çiftlik drenaj yazılımınızın ana, tali ve yanal boru yerleşimine yardımcı olması için tarladaki çeşitli boşalma havzası bölgelerini belirlemesine izin verin.
  • Suyun aktığı doğal yüzeyi takip etmeye yardımcı olacak akış oklarını ve yan kol çizgilerini etkinleştirin.???

Drenaj Hatları

  • Çizim araçlarını kullanarak yanal hatları ana hatlara bağlayın, paralel yanal aralıklar oluşturun ve drenaj hatlarını kırpın.
  • Drenaj döşemesini boyuta, boru türüne, tavsiye edilen aralık hesabına göre yerleştirin ve tasarlayın ve sonra her biri için minimum derinliği, maksimum derinliği ve optimum eğimi belirleyin.
  • Tasarım kontrolü özelliğini kullanarak tüm drenaj hatlarının doğru aktığını teyit edin.
  • Dikey profili esas alarak tasarımda düzeltmeler yapın ve su çıkışının yönünü kolayca belirleyin veya değiştirin.

Set Oluşturma

  • Kontur aralığına göre topoğrafik verilerden set güzergahları oluşturun ve sulama bentlerinin doğru yerleştirilmesi için dönüş yarıçapı uygulayın.
Farmer ProWM Yazılımı
Hassas tarım verilerini, yönlendirme hatlarını, toprak test sonuçlarını ve diğer haritaları okuyun/yazın.
Tohumlama, uygulama, hasat ve diğer faaliyetler için tarla kayıtlarını kaydedin ve raporları görüntüleyin.
Muhasebe işlemlerini girin ve Gelir Tablosu, Bilanço gibi nakde dayalı genel muhasebe raporlarını görüntüleyin.
Basit ve formül tabanlı değişken oranlı uygulama haritaları oluşturun.
Arazi, derinlik, drenaj katsayısı ve daha fazlasına göre boru boyutlarını otomatik olarak hesaplayarak tahmine dayalı çalışma yükünü ortadan kaldırın.
Mülk sahipleri ve diğerleri için gelir tabloları oluşturun.
Yüksek ve düşük noktaları ayrıntılı olarak belirterek her alan için 3 Boyutlu modellemeden yararlanın.
Ana, alt-ana ve yanal boru yerleşimine yardımcı olmak için alanın çeşitli havza bölgelerini belirleyin.
Yan kanalları ana şebekeye bağlamak, paralel yanal boşluklar oluşturmak ve klips drenaj çizgileri oluşturmak için çizim araçlarını kullanın.
Drenaj uzunlukları ve gerekli her malzemenin toplam miktarı gibi yararlı bilgiler içeren haritaları yazdırın.

İlgili Ürünler ve Çözümler

Haydi Başlayalım

Bir yandan boşa giden girdilerden tasarruf sağlayarak üretkenliğinizi ve kârlılığınızı arttırın. Diğer yandan toprak işleme ve tohum ekimi operasyonlarınızı geliştirmek için Trimble’ ın başarısı kanıtlanmış hassas tarım teknolojilerinin gücünü tecrübe edin.

Nereden Satın Alınır